Informácie

ÚVOD

Slovenská oftalmologická spoločnosť a Očné oddelenie FNsP Žilina Vás pozývajú na XXV. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (+ 4. ročník Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie), ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-19. októbra 2019, v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina.

Kongres bude zaradený do systému neinštitucionalizovaného postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME s pridelením kreditov.

Súčasťou kongresových materiálov bude Zborník abstraktov s pridelením ISBN.

Súčasťou Kongresu bude výstava medicínskej techniky, farmaceutických výrobkov a prezentácia obchodných spoločností s oftalmologickou problematikou.

PREZIDENT KONGRESU

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

MUDr. Blandína Lipková, PhD.

MUDr. Andrea Falátová

MUDr. Mikuláš Alexík PhD., FEBO

MUDr. Dávid Herle

MUDr. Milan Veselovský

MUDr. Ivana Lutišanová

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

https://progress.eu.sk/

KONTAKTNÉ OSOBY

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

+421 41 5110 757

michael.st.md@gmail.com

Ing. Ján Hronský

+421 905 482 097

jan.hronsky@progress.eu.sk

TERMÍN KONANIA

17.-19. október 2019

MIESTO KONANIA

Holiday Inn, Športová 2, 010 01 Žilina,

Zobraziť na mape

POPLATKY


do 13.9.2019
do 30.9.2019
po 30.9.2019 a na mieste
členovia SOS a ČOS
70 €
90 €
110 €
aktívna účasť (1. prednášajúci)35 €
45 €
55 €
nečlenovia SOS a ČOS
110 €
130 €
150 €
sprevádzajúce osoby
35 €
45 €
55 €
nepracujúci dôchodcovia
10 €
15 €
20 €
vystavovatelia
1200 € + DPH
1600 €+ DPH
nie je možné
reklamná stránka v programe
300 € + DPH
500 € + DPH
nie je možné
minisympózium
1200 € + DPH
1600 € + DPH
nie je možné

Registračný poplatok platí pre celé podujatie, jednodňová registrácia nie je možná. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Registračný poplatok pre účastníkov je vrátane DPH a zahŕňa účasť na odbornom programe, certifikát o účasti, sprievodné kongresové materiály vrátane Zborníka abstraktov s pridelením ISBN, vstup na výstava medicínskej techniky, farmaceutických výrobkov a prezentácia obchodných spoločností s oftalmologickou problematikou.

Elektronické prihlasovanie bude ukončené 30.9.2019. Po tomto termíne bude registrácia možná len priamo na Kongrese a poplatok bude možné uhradiť len priamo pri registrácii a len v hotovosti – v hodnote platby po 30.9.2019.

Rozhodujúci je dátum platby alebo dátum bankového prevodu. V záujme dodržania platobnej disciplíny nebudú akceptované žiadne výnimky. Pri registrácii je nutné preukázať sa dokladom o zaplatení, bez tohto dokladu sa bude pri registrácii vyžadovať priama platba na mieste – v hodnote platby po 30.9.2019.

Podklady na reklamnú stránku v programe je potrebné odoslať v elektronickej forme, v pripravenom formáte na tlač, vo veľkosti stránky A5 na výšku, na adresu organizačného zabezpečenia a kontaktných osôb.

REGISTRÁCIA

www.ocnykongreszilina19.sk/registracia

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Dĺžka trvania prezentácie je maximálne 7 minút. Počas prezentácie sa bude zobrazovať informácia o aktuálnom čase formou elektronickej časomiery s odčítavaním času. Po uplynutí časového limitu bude prezentácia automaticky vypnutá. Prezentáciu je nutné predložiť na elektronických nosičoch počas prestávky 15 minút pred začatím každého bloku. Najlepšie prezentácie v každej sekcii Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie budú ocenené tradičnou cenou – “Diamantové oko“.

Prezentácia formou multimediálnej dataprojekcie vo formáte Microsoft Office Power Point.

Video-prezentácie formou multimediálnej dataprojekcie vo formáte MPG (prezentácia VLC Media Player).

Foto-prezentácie formou multimediálnej dataprojekcie vo formáte JPG (prezentácia Infra View), počet obrázkov v tejto sekcii je limitovaný na tri od jedného autora. 

Podmienkou aktívnej účasti je zaslanie štruktúrovaného abstraktu (autor-autori, pracovisko-pracoviská, názov, cieľ, materiál a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová (3), v rozsahu 250 slov). Bez zaslania abstraktu nebude prezentácia prijatá a zaradená do programu.

ABSTRAKT

Priezvisko, Meno, e-mail – autora

Priezvisko, Meno – spoluautorov

Pracovisko, Meno – autora

Pracovisko – spoluautorov

Názov

Cieľ

Materiál a metodika

Výsledky

Záver

Kľúčové slová

Poznámka: rozsah 250 slov

INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV MINISYMPÓZIÍ

Ponúkame Vám možnosť usporiadať edukačné sympózium. Doporučená dĺžka trvania – 45 min.. Doporučená téma – novinky Vášho portfólia (oftalmologická problematika). Záujemcovia kontaktujte organizátora.

Požadované informácie:

Názov minisympózia

Organizátor minisympózia

Názov prednášky – prednášok

Meno autora – autorov

Dĺžka trvania minisympózia

INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV KURZOV

Ponúkame Vám možnosť usporiadať odborný kurz. Doporučená dĺžka trvania – 45 min.. Doporučená téma – zobrazovacie techniky, terapeutické postupy (oftalmologická problematika). Záujemcovia kontaktujte organizátora.

Požadované informácie:

Názov kurzu

Lektor kurzu

Dĺžka trvania kurzu

Maximálny počet účastníkov kurzu

Navrhovaná cena kurzu pre jedného účastníka

Navrhovaná odmena pre lektora kurzu

TERMÍNY

Aktívna účasť, podmienka zaslania abstraktu – do 13.9.2019 elektronicky na webovej stránke Kongresu.

Pasívna účasť, podmienka zaplatenia registračného poplatku – do 30.9.2019 (po 30.9.2019 a na mieste sú poplatky znevýhodnené). Po tomto termíne bude registrácia možná len priamo na Kongrese a poplatok bude možné uhradiť len priamo pri registrácii a to len v hotovosti – v hodnote platby po 30.9.2019.

Zvýhodnené poplatky – do 13.9.2019, po tomto termíne sa poplatky zvyšujú.

Rezervácia ubytovania – do 30.9.2019 alebo do naplnenie kapacity, po tomto termíne sa ubytovanie zabezpečuje individuálne.

UBYTOVANIE

Jednolôžková izbaDvojlôžková izba
Hotel Holiday Inn 4*
od 107,-EUR
od 119,-EUR
Hotel Dubná Skala  4*
od 115,-EUR
od 134,-EUR
Hotel Grand 3* 
od 95,-EUR
od 114,-EUR

www.ocnykongreszilina19.sk/ubytovanie

PARKOVANIE

Ubytovaní hostia – na vyhradených hotelových parkoviskách. Poplatok podľa hotelového cenníka. Kapacita parkoviska hotela Holiday Inn je obmedzená a bude prednostne vyhradená predovšetkým pre ubytovaných hostí.

Neubytovaní hostia – na miestach vyhradených na parkovanie pre návštevníkov mesta Žilina. Poplatok podľa mestského cenníka.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Štvrtok – 17. október

09:00 – 13:00 hod. – KAZUISTIKY

13:00 – 14:00 hod. – obedná prestávka

14:00 – 16:00 hod. – VIDEO-PREZENTÁCIE

16:00 – 18:00 hod. – MINISYMPÓZIÁ, KURZY

19:00 hod. – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU

Piatok – 18. október

08:00 – 11:00 hod. – ODBORNÝ PROGRAM

11:00 – 13:00 hod. – ČLENSKÁ SCHÔDZA SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

13:00 – 14:00 hod. – obedná prestávka

14:00 – 16:00 hod. – ODBORNÝ PROGRAM

16:00 – 18:00 hod. – MINISYMPÓZIÁ, KURZY

20:00 hod. – DISKUSNÝ VEČER

Sobota – 19 október

08:00 – 13:00 hod. – ODBORNÝ PROGRAM

13:00 hod. – UKONČENIE KONGRESU