Kurzy a sympóziá

1.) OCT  ANGIOGRAFIA  –  PRAKTICKÉ  VYUŽITIE  V  KAŽDODENNEJ  PRAXI

KURZ SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEK SPOLOČNOSTI A OČNÉHO ODDELENIA FNSP ŽILINA

S PODPOROU NOVARTIS SLOVAKIA S.R.O. A CMI SPOL. S R.O.


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE

Registrácia bola vzhľadom na naplnenie kapacity kurzu ukončená.2.) NOVÉ  TRENDY  V  DIAGNOSTIKE  A  TERAPII  SYNDRÓMU  SUCHÉHO  OKA

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI URSAPHARM


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE


3.)  ÚLOHA  VODIACEHO  PSA  PRI  KOMPENZÁCII  ZRAKOVÉHO  POSTIHNUTIA

PROGRAM SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI A OČNĚHO ODDELENIA FNSP ŽILINA V SPOLUPRÁCI S VÝCVIKOVOU ŠKOLOU PRE VODIACE A ASISTENČNÉ PSY O.Z.


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE


4.)  DIAGNOSTIKA  OCHORENÍ  SIETNICE  ( INTERAKTÍVNA  DISKUSIA )

PROGRAM SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI A OČNĚHO ODDELENIA FNSP ŽILINA V SPOLUPRÁCI S NOVARTIS SLOVAKIA S.R.O.


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE

Registrácia


5.)  SUŠIŤ  ALEBO  NESUŠIŤ ?  AKÉ  MNOŽSTVO  TEKUTINY  MÔŽEME  TOLEROVAŤ  PRI  LIEČBE  VLHKEJ  FORMY  VPDM ?

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI NOVARTIS


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE6.)  ANTI–VEGF  SILA  DÔKAZOV  PRE  KLINICKÚ  PRAX

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI NOVARTIS


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE


7.)  ZDOKONALENIE  OČNEJ  CHIRURGIE  DNES  A  ZAJTRA 
ROK  2020  S  ALCONOM


SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI ALCON


  INFORMÁCIA NA STIAHNUTIE