Príhovor

Vážené a milé kolegyne !

Vážení a milí kolegovia !

Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov - Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Očného oddelenia FNsP Žilina - čo najsrdečnejšie pozval na XXV. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (+ 4. ročník Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie).

Oftalmológia má v našom regióne dlhodobú tradíciu. Jej počiatky siahajú do obdobia konca Rakúsko-uhorskej monarchie. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Uhorskej kráľovskej očnej nemocnice v Žiline bolo Očnému oddeleniu FNsP Žilina udelené ocenenie Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny – Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej.

Našim cieľom je pre Vás v príjemnom prostredí pripraviť odborný program, ktorý Vás zaujme. Prejavom Vášho záujmu bude pre nás Vaša samotná účasť. S potešením privítame Vaše prezentácie. Radi by sme vyvolali širokú diskusiu a v pozitívnom zmysle slova aj konfrontáciu k najaktuálnejším odborným problémom v oftalmológii. Súčasťou Kongresu bude aj 4. ročník Kazuistík, Video-prezentácií, Foto-prezentácií, s ocenením “Diamantové oko“ pre najlepšie prezentácie v každej sekcii, ktoré sa tešia Vášmu záujmu.

Priebežne s našim Kongresom sa uskutoční aj 11. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii, ktorú organizuje Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Verím, že odbornému programu sa vyrovná aj spoločenská úroveň celého podujatia a že si od nás okrem nových odborných vedomostí odnesiete aj príjemné spomienky na spoločne strávené chvíle.

Bude mi potešením privítať Vás a stretnúť sa s Vami v Žiline.

Za organizátorov

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

primár Očného oddelenia a predseda organizačného výboru