Registrácia

Elektronická registrácia bola ukončená 30.9.2019.

Ďalšia registrácia bude možná priamo na Kongrese, s úhradou poplatku v hotovosti, v hodnote platby po 30.9.2019. http://ocnykongreszilina19.sk/info#poplatky