Sesterská sekcia


11. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii

Termín: 18.-19. október 2019

Miesto konania: Žilina

Podrobnejšie informácie na stránke SKSaPA: http://new.sksapa.sk/

Kontaktná osoba:

Mgr. Jana Sedláková, dipl.s.,

predsedníčka Výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii